9927.com
当前位置:首页  >  服务中心  >  人材雇用  >  项目经理(外洋水电站/火电站/污水处理工程)
招聘岗亭: 项目经理(外洋水电站/火电站/污水处理工程)
姓名: * 性别:
年齿: 民族:
籍贯: 婚否:
出生地: 户口所在地:
职称: 政治相貌:
健康状况: 身份证号码:
结业黉舍: 结业工夫:
所学专业: 学历:
事情经验:
教诲经验:
自我评价:
原工资收入: 希冀人为:
其他要求:
电子邮件: * 联系电话: *
家庭地址: 邮编:
备注阐明:
上传资料:
    
澳门新蒲京www66126cc